home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

สร้างกระต๊อบต้องขออนุญาติก่อสร้างหรือเปล่าครับ

3 posts / 0 new
Last post
gorragod
สร้างกระต๊อบต้องขออนุญาติก่อสร้างหรือเปล่าครับ

ผมจำได้ว่าเคยมีข้อจำกัดของพื้นที่ ที่จะต้องขออนุญาติก่อสร้างเช่น  ถ้าปลูกสร้างอาคารมีพื้นที่ต่ำกว่า80 ตรม.ไม่จำเป็นต้องขออนุญาติก่อสร้าง....ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังมีข้อจำกัดนี้อยู่หรือเปล่าครับ    พอดีผมต้องการปลูกบ้านประมาณ 40 ตรม.ชั้นเดียวครับ

jaran intakalaya
                            

                                                            http://www.dpt.go.th/law/

undo
 เรียนท่านเจ้าของกระทู้ ต้องข

 เรียนท่านเจ้าของกระทู้

ต้องขออนุญาตนะครับ แต่อาคารบางขนาดบางประเภทไม่ต้องมีสถาปนิกและวิศวกรเซ็นต์รับรองแบบครับ

ส่วนรายละเอียดไปดูในกฎหมายตามที่ท่านเอ๊ะให้เวบลิงค์มานะครับ [^^]v