home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

เรื่องที่จอดรถในคอนโดคะ

7 posts / 0 new
Last post
Mui
เรื่องที่จอดรถในคอนโดคะ
สงสัยเรื่องกฎหมายที่จอดรถในคอนโดคะ

คือพี่ชายดิฉันได้จอง 2Bedroom พื้นที่ 89.5 ตร.ม.
ในโครงการคอนโดย่าน ถ.สาทร

จึงมีคำถามว่าซื้อห้องใหญ่ตั้งแต่ 60 ตร.ม. ที่โครงการได้จัดการเรื่องการจอดรถลูกบ้านยังงัย
มีการ fix ที่จอดรถ?

โครงการบอกว่ามีที่จอดรถประมาณ 160 คัน
คิดเป็น 62% ตามกฎหมาย เพียงพอแล้ว
จึงไม่ fix ที่จอดให้ลูกบ้าน
????

แต่เท่าที่ทราบ
ตามพ.ร.บ.ก่อสร้างอาคาร ห้องพักที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตร.ม. ต้องจัดให้มีที่จอดรถ 1 คัน/1ห้อง

และตามกฎหมายอาคารชุด
ห้องตั้งแต่ 60 ตร.ม. มีที่จอดรถ 1 คัน/1ห้องเหมือนกัน

เค้าให้สถาปนิกมาชี้แจง
ได้ความว่า
การคิดที่จอดรถมี 2 แบบ

1.แบบห้องใหญ่ตั้ง 60 ตร.ม./1คัน
ถ้าใช้กฎหมายนั้น ทั้งโครงการจะต้องการที่จอดรถเพียง
48 คัน เพราะโครงการมีห้องตั้งแต่ 60 ตร.ม. แค่ 48 ห้อง

โครงการไม่เอาปรียบลูกค้า เลยใช้แบบที่ 2 คือ
คิดพื้นที่จอดรถแบบ พื้นที่ก่อสร้าง 120 ตร.ม./1 คัน
เพราะงั้น กฎหมาย 60ตร.ม. /1 คัน จึงไม่นำมาใช้กับตึกนี้

อ้าว???
ถ้าคิดแบบข้อ 1 อย่างเดียว แล้วห้องพักที่เหลือไม่ต้องเอามาคิดที่จอดรถ
แล้วคนพวกนั้นจอดรถที่ไหน???
ดิฉันอ่านกฎหมายแล้วเข้าใจว่าตามกฎหมายเค้าให้คิดแยกส่วน
คือใช้ทั้ง 2 ข้อ ซึ่งน่าจะมีวิธีคิดแบบนี้ คือ

ดึงห้องตั้งแต่ 60 ตร.ม.มาคิดที่จอดรถ
และพื้นที่ที่เหลือคิดแบบพื้นที่ก่อสร้าง 120 ตร.ม./1คัน

หรือถ้าจะใช้เกณฑ์ 120/1 คัน ก็ต่อเมื่อคิดแบบที่ 1
แล้วได้จำนวนที่จอดรถน้อยกว่าแบบที่ 2

เค้าเลยย้ำว่าเค้าเป็นสถาปนิก
และโครงการใหญ่ๆของบริษัทบริษัทยักษ์ใหญ่นี้ก็ใช้เกณฑ์ 120 ตร.ม./ 1 คัน ทุกโครงการ

ดิฉันในฐานะสถาปนิกที่ออกแบบแต่โครงการเล็กๆ
จึงไม่มีความรู้ด้านนี้เพียงพอ เท่าที่ทราบมา ดิฉันคิดว่าควรใช้กฎทั้ง 2 ข้อมาคิดพื้นที่จอดรถแบบแยกส่วนคะ

แต่ประเด็นสำคัญคือ
ทำไมผู้ที่ซื้อคอนโดห้องใหญ่ ราคาตารางเมตรละ 1 แสน
โครงการจึงไม่การันตีว่ามีที่จอดรถแน่นอน บอกว่าใครมาก่อนได้ก่อน???
ทั้งที่กฎหมายขอจดทะเบียนอาคารชุดก็เขียนไว้ชัดเจน

รบกวนผู้รู้ตอบด้วยคะ

ขอบคุณคะ

nararch
nararch's picture
 กด like ได้มั้ยหนอ....หึๆ

 กด like ได้มั้ยหนอ....หึๆ

เทพพิทักษ์
    ผมก็เข้าใจเช่นที่คุณ

 

  ผมก็เข้าใจเช่นที่คุณ แมงกุ๊ดจี่ บอกนั่นหละคับ และคิดว่าทางสถาปนิกที่ออกแบบก็คงคิดแบบที่ว่าเช่นกัน แต่อาจสื่อสารกันไม่ชัดเจน ไม่เช่นนั้นก็ไม่น่าขออนุญาตผ่านได้

  เมื่อคำนวณที่จอดรถแล้วถูกต้อง แต่คงเป็นทางโครงการเองไม่fixที่จอดรถให้ลูกบ้าน

เพื่อจะได้แชร์ที่จอดรถให้กับห้องอื่นๆที่ไม่ถึง 60 ตร.ม.

คิดในแง่ดี หนะคับ  

piasai
piasai's picture
กฏหมายบอกให้มีที่จอดรถสำหรับ

กฏหมายบอกให้มีที่จอดรถสำหรับ พื้นที่ครับ แต่ มิได้ระบุให้ fix ไว้สำหรับเจ้าของกรรมสิทธ์ครับ

ส่วนเรื่องอื่มตามที่เข้าใจครับ พท.ห้อง 60 ตรม. = 1 คัน น้อยกว่านั้น รวม = 120 ตรม/ 1 คัน

กฏหมายอีกข้อ ที่จอดรถสำหรับอาคารพักอาศัย ครับ 1 ครัวเรือน / 1 คัน ในเขตเทศบาล นอกเขต 2 ครอบครับ ต่อ 1 คัน

ดูกฏกระทรวง ฉ. 7 นะครับ แก้ไขด้วย ฉบับที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจ

noonsalaya
noonsalaya's picture
น่าจะเป็นตามที่

น่าจะเป็นตามที่ เข้าใจกันละครับ ว่าเค้าคงคิดถูกตามที่กฎหมายกำหนดละครับ

แต่ทางโครงการไม่ fix ที่จอดรถให้ห้องใดห้องหนึ่งครับ เพื่อเอาใจ ลูกบ้านที่ห้องไม่ถึง 60 ตร.ม. ครับ

น่าจะเป็นไปตามนั้น ++

Minimal
 

   การคิดจำนวนที่จอดรถตามกฎหมายอาคารนั้น ไม่เกี่ยวกับการ Fix ที่จอดรถสำหรับลูกบ้านครับ และสำหรับอาคารชุดพักอาศัยนั้น ที่จอดรถถือเป็นทรัพย์สินส่วนกลางครับจะกำหนดการใช้สอยเฉพาะบุคคลไม่ได้ หากไม่มีการตกลงเป็นอย่างอื่นภายในข้อตกลงของนิติบุคคล หากมีการกำหนดที่จอดรถซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนกลางไว้เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น ลูกบ้านคนอื่นสามารถฟ้องนิติบุคคลได้ครับ แต่ที่อาจจะเห็นบางโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการระดับสูงๆ ที่มีการกำหนดที่จอดรถส่วนบุคคลได้นั้น โครงการนั้นๆ อาจจะคิดพื้นที่จอดรถนั้นเป็นพื้นที่ขายสำหรับ Unit นั้นๆไปด้วยแล้ว แต่ทั้งนี้ที่จอดรถซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางต้องมีจำนวนเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด
   โดยทั่วไปการคิดที่จอดรถสำหรับอาคารขนาดใหญ่ต้องคำนวนที่จอดรถเปรียบเทียบกันสองแบบครับ คือ 1. คิดแบบแยกส่วนการใช้สอย โดยต้องแยกเป็นส่วนๆไปว่ามีห้องอะไรบ้าง ห้องชุดพักอาศัย, สำนักงาน, ร้านอาหาร, ส่วนพานิชยกรรม ซึ่งในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือ พรบ.ควบคุมอาคารจะมีระบุไว้ว่าแต่ละฟังก์ชันนั่นมีสัดส่วนในการคำนวนที่จอดรถอยู่เท่าไหร่ และ 2. คิดแบบรวมพื้นที่อาคาร ก็คือ พื้นที่อาคาร หารด้วย 120 ซึ่งเมื่อคิดทั้งสองแบบแล้ว นำมาเปรียบเทียบกันว่า การคิดแบบไหนได้ที่จอดรถมากกว่า ให้ยึดจำนวนนั้นในการขออนุญาตตามกฎหมายครับ

darkgaga
darkgaga's picture
ที่จอดรถ ตามนั้นแต่

ที่จอดรถ ตามนั้นแต่ การจอดรถซ้อนกันก็ช่วยได้ ที่จอดรถ 60% ถือว่าสุดยอดแล้วครับ ถ้า 1คัน 1ห้อง ผู้ประกอบการ ขาดทุน ครับ แต่ความสะดวกสบาย ที่จอดรถ 80% อาจจอดในถนน  6เมตรข้างๆได้ หรือจอดซ้อนคับ ปลดล้อคแทน ผมก็ออกแบบ ให้จอดได้80% แต่จอดรถที่อธิบาย ข้างต้น จริงๆสถาปนิกที่ดีจะให้มากกว่ากฎหมาย นั้นแสดงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้โครงการ แต่หากมากไปก็ทำให้คนลงทุน ขาดทุนครับ  กรณีแรก ตรม.เกิน 60 1คัน และ 120 / 1คัน  รวมกับ ความสะดวกสบายอีก 10-20%  ของ 2 กรณี รวมกัน