home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ปฏิวัติแล้ว......คิดว่ามีผลอย่างไรต่อวิชาชีพเราได้บ้างในระยะนี้ครับ?

46 posts / 0 new
Last post
phewalake
ปฏิวัติแล้ว......คิดว่ามีผลอย่างไรต่อวิชาชีพเราได้บ้างในระยะนี้ครับ?

ก็อย่างที่ได้ทราบกันนะครับ. เรื่องที่น่าประหลาดใจในการกระทำครั้งนี้ก็คือว่า คนที่ผมได้พูดคุยด้วยไม่ค่อยรู้สึกในทาง negative เท่าใดนัก...........ก็ได้แต่หวังว่าบรรยากาศ 'ฝุ่นตลบ' ในตอนนี้จะ clear โดยเร็ว

สำหรับท่านที่เคยได้อยู่ในบรรยากาศลักษณะนี้มาก่อนในช่วงกุมภาพันธ์ 2534 ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดเป็นวิทยาทานได้มั้ยครับว่า มีผลอย่างไรกับวิชาชีพของเราบ้างครับ และอะไรเป็นประเด็นในการเตรียมรับสถานการณ์บ้าง

SEIM
ไปเจอมาจาก nation เลยเอามาฝากกันครับ<br
ไปเจอมาจาก nation เลยเอามาฝากกันครับ"กบฏ 12 ครั้ง - ปฏิวัติ 1 ครั้ง - รัฐประหาร 8 ครั้ง "


การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเปลียนรัฐบาลหรือคณะผู้ปกครองหรือการเปลี่ยนกติการการปกครองหรือรัฐธรรมนูญ
ย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกประเทศปกติรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศย่อมกำหนดวิธีการเปลี่ยนแปลงไว้ เช่น ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปทุก 4 ปี หรือ 5 ปี หรือเลือกประธานาธิบดีทุก 4 ปี หรือ 6 ปี

เพื่อให้โอกาสประชาชนติดสินใจว่าจะให้บุคคลใดหรือกลุ่มพรรคการเมืองใดได้เป็นผู้ปกครอง และกำหนดวิธีการเปลี่ยนแปลงหลักการหรือสาระของรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งสร้างรัฐธรรมนูญใหม่แทนฉบับเดิม

การเปลี่ยนแปลงตามกระบวณการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธี และเป็นวิถีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตามทีการเปลี่ยนแปลงอีกวิธีหนึ่งที่ถือว่าเป็นวิธีการรุนแรงและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย นั่นก็คือการใช้กำลังเข้าข่มขู่ เช่น ใช้กองกำลังติดอาวุธเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลเดิมไล่คณะรัฐมนตรีออกไปและตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ โดยกลุ่มของคนที่ยึดอำนาจเข้ามาแทนที่หรือยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

วางกฎและกติกาตามที่กลุ่มผู้มีอำนาจปรารถนา โดยปกติคณะหรือกลุ่มบุคคลที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีนี้จะต้องมีกองกำลังติดอาวุธเข้าปฏิบัติการ มิฉะนั้นแล้วก็ยากที่จะสำเร็จ และถึงมีกำลังก็ไม่อาจไม่สำเร็จเสมอไป เพราะมีองค์ประกอบการสนับสนุนหรือต่อต้านจากประชาชนเข้ามาเป็นปัจจัยประกอบด้วย

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศที่ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองก็คือว่า การเปลี่ยนรัฐบาลหรือผู้ปกครองประเทศมักไม่เป็นไปตามกติกาหรือระเบียบแบบแผนโดยสันติวิธี ตรงกันข้ามมักเกิดการแย่งชิงอำนาจด้วยการใช้กำลังอยู่เนือง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปของการจลาจลกบฏ ปฏิวัติหรือรัฐประหารความหมายของคำเหล่านี้เหมือนกันในแง่ที่ว่าเป็นการใช้กำลังอาวุธยึดอำนาจทางการเมืองแต่มีความหมายต่าง กันในด้านผลของการใช้กำลังความรุนแรงนั้น

หากทำการไม่สำเร็จจะถูกเรียกว่า กบฏ จลาจล (rebellion)

ถ้าการยึดอำนาจนั้นสัมฤทธิผล และเปลี่ยนเพียงรัฐบาลเรียกว่า รัฐประหาร (coupd etat) แต่ถ้ารัฐบาลใหม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงมูลฐานระบอบการปกครอง ก็นับว่าเป็น การปฏิวัติ

การปฏิวัติครั้งสำคัญ ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ได้แก่ การปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 การปฏิวัติในรัสเซีย ค.ศ. 1917 การปฏิวัติของจีนในปี ค.ศ. 1949 การปฎิวัติในคิวบา ค.ศ. 1952 เป็นต้น สำหรับในการเมืองไทยคำว่า ปฏิวัติ กับ รัฐประหาร มักใช้ปะปนกันแล้วแต่ผู้ยึดอำนาจได้นั้นจะเรียกตัวเองว่าอะไร เท่าที่ผ่านมามักนิยมใช้คำว่า ปฏิวัติ

เพราะเป็นคำที่ดูขึงขังน่าเกรงขามเพื่อความสะดวกในการธำรงไว้ซึ่งอำนาจที่ได้มานั้น ทั้งที่โดยเนื้อแท้แล้ว นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติที่แท้จริงครั้งเดียวที่เกิดขึ้น ในประเทศไทย การยึดอำนาจโดยวิธีการใช้กำลัง ครั้งต่อ ๆ มาในทางรัฐศาสตร์ถือว่าเป็นเพียงการรัฐประหารเท่านั้น เพราะผู้ยึดอำนาจได้นั้นไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหลักการมูลฐานของระบอบการปกครองเลย

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมทางการเมืองและมิให้สับสนกับการใช้ชื่อเรียกตัวเองของคณะที่ทำการยึดอำนาจทั้งหลาย อาจสรุปได้ว่าความหมายได้ว่าความหมายแคบ ๆ โดยเฉพาะเจาะจงสำหรับคำว่าปฏิวัติ และรัฐประหารในบรรยากาศการเมืองไทยเป็นดังนี้คือ

“ปฏิวัติ” หมายถึงการยึดอำนาจโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ อาจมีหรือไม่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และรัฐบาลใหม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงมูลฐานระบอบการปกครอง เช่นเปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบประชาธิปไตย หรือ คอมมิวนิสต์ ฯลฯ

ส่วน “รัฐประหาร” หมายถึงการยึดอำนาจโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ แต่ยังคงใช้รัฐธรรมนูญฉบับเก่าต่อไป หรือประกาศใช้รัฐธรรมฉบับใหม่ เพื่อให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นานนัก ในประเทศไทย ถือได้ว่ามี การปฎิวัติ เกิดขึ้นครั้งแรกและครั้งเดียวคือ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2547 โยคณะราษฎร จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย และมีการ กบฏ เกิดขึ้น 12 ครั้ง และรัฐประหาร 8 ครั้ง ดังนี้

-ปฎิวัติ 1 ครั้ง (4 มิถุนายน 2475 โดยคณะราษฎร)

-กบฏ 12 ครั้ง

1.กบฎ ร.ศ.130

2.กบฎบวรเดช (11 ตุลาคม 2476)

3.กบฎนายสิบ (3 สิงหาคม 2478)

4.กบฏพระยาทรงสุรเดช หรือกบฏ 18 ศพ (29 มกราคม 2482)

5. กบฎเสนาธิการ (1 ตุลาคม 2491)

6.กบฏแบ่งแยกดินแดน (พย. 2491)

7.กบฏวังหลวง (26 กุมภาพันธ์2492)

8.กบฏแมนฮัตตัน (29 มิถุนายน 2494)

9.กบฏสันติภาพ (8 พฤศจิกายน 2497)

10.กบฎ 26 มีนาคม 2520

11.กบฎยังเตอร์ก (1-3 เมษายน 2524)

12.กบฏทหารนอกราชการ (9 กันยายน 2528)

-รัฐประหาร 8 ครั้ง

1.พ.อ. พระยาพหลฯ ทำการรัฐประหาร (20 มิ.ย. 2476)

2.พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ และคณะนายทหารบก ทำการรัฐประหาร (8 พ.ย. 2490)

3.จอมพล ป. พิบูลสงคราม ทำการรัฐประหาร (29 พ.ย. 2494)

4.จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำการรัฐประหาร (16 กันยายน 2500)

5.จอมพลถนอม กิตติขจร ทำการรัฐประหาร (20 ตุลาคม 2501)

6. จอมพลถนอม กิตติขจร ทำการรัฐประหาร (17 พฤศจิกายน 2514)

7.พล.ร.อ สงัด ชลออยู่ ทำการรัฐประหาร (20 ตุลาคม 2520)

8.พล.อ. สุนทร คงสมพงษ์ ทำการรัฐประหาร (23 กุมภาพันธ์ 2534)

9.ใคร...............? เพื่อใคร.............?
santi
ที่สำคัญคือ ใครจะมาช่วยบริหารประเทศในช่
ที่สำคัญคือ ใครจะมาช่วยบริหารประเทศในช่วงนี้ และปัญหาที่พวกท่านเหล่านี้จะประสพ ก็คือการทำงานตามโจทย์ที่ยากกว่าโจทย์ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งตามปกติได้มา ซึ่งหมายความว่า ต้องใช้คนที่มีความเก่งมากขึ้นกว่าเดิมมากๆ แล้วเราล่ะ จะเป็นยังไง?
zhuqi
zhuqi's picture
umm .. บอกตรงๆ ว่าไม่รู้ว่ามีคนบริหารประ
umm .. บอกตรงๆ ว่าไม่รู้ว่ามีคนบริหารประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะผมเห็นเขา "บริหารรัฐบาล" กันมาทุกยุคทุกสมัยเลยครับ เรื่องกระทบกับวิชาชีพโดยตรงคงไม่มี แต่ที่กระทบโดยอ้อมก็คงต้องมีบ้าง เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับ เมื่อผลประโยชน์มันตกลงกันบนโต๊ะดีๆ ไม่ได้ ก็ล้างไพ่กันซักที :-) อย่าไปถือสาหรือกล่าวหาว่าใครผิดใครถูกให้เปลืองอารมณ์เลยครับ ... เปลืองประจุไฟฟ้าระหว่างเซลล์สมองเปล่าๆ

จะเหลี่ยม จะกลม จะอ้วนเตี้ย หรือมีหัวมีตัวทรงไหน ไม่ได้คิดอะไรไกลไปกว่ากระเป็าเงินตัวเองทั้งนั้นแหละครับ
mezosis
K(ควาย). YAI คุณนั่นแหละงี่เง่า ไม่เข้าใ
K(ควาย). YAI คุณนั่นแหละงี่เง่า ไม่เข้าใจความเป็นไปของสังคมที่ต้องมีทางออก ไม่ใช่คลุมเครือและ ถูกครอบงำโดยมือตีนของไอ้ทักษิณ อย่างนี้
j333
แปลกจัง ดูเหมือนใครบางคนสร้างความแตกแยกเ
แปลกจัง ดูเหมือนใครบางคนสร้างความแตกแยกเสียจนคนไทยใช้สมองน้อยลง น่า เศร้า
zhuqi
zhuqi's picture
ขออนุญาตของร้องกันดีกว่า ไม่อยากให้กลายเ
ขออนุญาตของร้องกันดีกว่า ไม่อยากให้กลายเป็นสนามการเมืองแบบใส่อารมณืกันในนี้ครับ ... :-) เป็นสถาปนิกกันทั้งนั้นมั้งครับในนี้ อย่าไปยึดติดกับอะไรง่ายๆ เดี๋ยวหนีแบบเดิมๆ ของตัวเองไม่ออกนะครับ
thanongsakr
====<b>wait and see</b>====<br> <br> ผลก
====wait and see====

ผลกระทบอาจจะไม่ถึงตัวสถาปนิก....

เพราะฐานเศรษฐกิจของประเทศ

ดุลการชำระเงิน

ดุลบัญชี....ยังการันตีได้..

S&P ได้ออกมายืนยัน...และผู้ว่า ธปท. ยันอีกคน

ที่ผ่านมาประเทศไม่ได้แย่...อย่างที่พูด
thanongsakr
รอดูสัญญาณเม็ดเงิน...ว่าไหลออกหรือไม่...
รอดูสัญญาณเม็ดเงิน...ว่าไหลออกหรือไม่...

และจับตาดู ดัชนีตลาดหลักทรัพย์...จะทานไหวหรือไม่...

จาก 200 มาเป็น 700 ใช้เวลาฟื้น 5 ปี

จาก 700 มาเป็น 200 อาจจะใช้เวลาเพียงวันเดียว....

ถ้าตลาดทรุดเกิน 10 % ...อาจจะต้องปิดทำการซื้อขายอีกรอบ.....

จับตาดู.....และทำใจครับ...

กับศึกช้างชนช้าง....เลี่ยงไม่ได้...จริงๆ....
thanongsakr
<b>ประเทศไทยที่ผ่านมาฐานแน่นพอ..รับรองกา
ประเทศไทยที่ผ่านมาฐานแน่นพอ..รับรองการปฏิวัติได้..

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังเดินทางกลับจากการประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยย้ำว่าที่ประชุมยังมีความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง แต่รายละเอียดอื่น ๆ ยังไม่ทราบ เบื้องต้นจะเดินทางไปรายงานตัวต่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่วนเรื่องผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยเป็นเรื่องที่กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ต้องดูแลใกล้ชิด.-สำนักข่าวไทย
zhuqi
zhuqi's picture
เรียนคุณ YAI, ลีลาการใช้คำในการตอบกระทู้
เรียนคุณ YAI, ลีลาการใช้คำในการตอบกระทู้ครั้งแรกของคุณ YAI น่าจะเข้าข่ายไปรบกวนอารมณ์ของคนอื่นเขา ... ผิดพลาดแล้วก็อย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ครับ ... :-) เรื่องเผลอๆ หลุดๆ ของแต่ละคนเป็นเรื่องปกติมาก

"ประชาธิปไตยโดยพิธีกรรม" กับ "ประชาธิปไตยโดยจิตสำนึก" มีหลายๆ จุดที่ต่างกันครับ ผมคิดว่าบางทีเราใช้คำนี้พร่ำเพรื่อไป จนอาจจะคล้ายกับคำว่า "Oh, My God" ที่ไปโผล่ตามหนังลามกซะมากกว่า ... เพลาๆ ความรู้สึกกันหน่อยดีกว่าครับ
SEIM
ขอ QUOTE นะครับคุณ Zhuq!<br> <br> &quot;
ขอ QUOTE นะครับคุณ Zhuq!

" เรียนคุณ ...... , ลีลาการใช้คำในการตอบกระทู้ครั้งแรกของคุณ ...... น่าจะเข้าข่ายไปรบกวนอารมณ์ของคนอื่นเขา ... ผิดพลาดแล้วก็อย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ครับ ... :-) เรื่องเผลอๆ หลุดๆ ของแต่ละคนเป็นเรื่องปกติมาก "


อ่านแล้วก็ อืม................. ย้อนมองตัวเอง
ขออภัยย้อนหลังทุกท่าน หากผมเคยสะกิดท่านใดครับโดยไม่ได้ตั้งใจครับ

please forgive meeeeeeee..............
zhuqi
zhuqi's picture
หวังว่าที่คุณ SEIM ขอ quote ไปนั่นคงไม่ไ
หวังว่าที่คุณ SEIM ขอ quote ไปนั่นคงไม่ได้มีอะไรพาดพิงถึงผมนะครับ :-)

คือว่าถ้าบังเอิญมีใครเหยียบถูกหางผมเข้า ผมจะร้อง "โอ๊ย!!" ให้รู้แล้วกัน รับรองว่าไม่โกรธและไม่กัดด้วยครับ รับรอง :-)
SEIM
ด้วยใจจริงเลยครับ ไม่มีพาดพิงใดๆ <img sr
ด้วยใจจริงเลยครับ ไม่มีพาดพิงใดๆ

ว่าแต่คุณ Zhuq! ครับ คำว่า "Oh, My God" เนี่ย มันบอกรสนิยมบางอย่างได้นะคร้าบบบ.....

( มาแซวในกระทู้นี้จะโดนเล่นมั้ยเนี่ยผม......... )
winyou
winyou's picture
=============<br> <br> เด็ก ปี หน้า เตรี
=============

เด็ก ปี หน้า เตรียม "ตก" หรือ หา งานแบบอื่น ที่ไม่ใช่ "สถาปนิก" สำรองไว้ก็ดีครับ

ซีเรียดนะครับ
thanongsakr
ถึงวันนี้...set ของตลาดไม่กระทบมากนัก...
ถึงวันนี้...set ของตลาดไม่กระทบมากนัก...

แถมปริมาณการซื้อขาย...ก็มากกว่าปกติ...

การรับหุ้นมากกว่าการขายออกไป...

นับว่าเป็นเรื่องแปลกมาก..ของนักลงทุนระดับกองทุนต่างประเทศ...ซึ่งปกติจะอ่อนไหว..กับการเมือง การรัฐประหาร...

มันต้องมีการรู้ล่วงหน้า..และมีการให้ข่าวในเชิงบวกกับเหตุการณ์มาก่อนหน้า...

เมื่อบวกกับการเดินสายของรัฐมนตรีในต่างประเทศ..ที่สิงคโปร์ การประชุมของธนาคารโลก และ IMF รวมถึงเวทีประชุมอาเซม และ UN และการประชุมกลุ่มนาม..ที่คิวบา...
การประชุมกับกลุ่มนักลงทุนในอเมริกาของรัฐมนตรี..นายกรัฐมนตรี....ก่อนหน้าการปฏิวัติเพียงอาทิตย์เดียว..

บวกกับรูปแบบการทำรัฐประหารที่พิศดาร..มากกว่าทุกครั้งที่เคยทำ....เพราะแนวร่วมทุกเหล่าทัพ..ยังรวมไปถึงตำรวจ...

แล้วบวกกับความเงียบสงบของกลุ่มการเมือง...ที่ไม่มีอาการอะไรกับการรัฐประหาร...นี่คือความแปลกประหลาด...

ทั้งหมดนี้...ผมสรุปได้ว่า...นี่คือการปฏิรูปของจริง...ปฏิรูปความขัดแย้ง...และระงับการปลุกระดมของคนบางกลุ่ม บางพวก..ลงได้...

ระงับสื่อปลุกระดมนอกแถว...ให้อยู่ในแถว...สื่อไม่คัดค้านในสิทธิเสรีภาพของตนเอง...อย่างที่เคยดิ้นรนเมื่อมีรัฐประหาร......

เมื่อลดแรงกดดันของคนกลุ่มนอกแถว นอกกติกา...ลงไปได้ การแก้ปัญหาประเทศก็ง่ายขึ้น...

ปัญหาภาคใต้เป็นผลพลอยได้....ในช่วงที่คณะปฏิรูปยึดอำนาจ...เพราะสามารถใช้อำนาจเต็มที่...ปราศจากการขัดแย้ง ทิ่มแทง...เจ้าหน้าที่อีกต่อไป...

แถมยังกำชับให้ปลัดกระทรวงทำหน้าที่ต่อไปตามที่เคยทำ..และทุกอย่างเดินหน้าเหมือนเดิม...เพราะรัฐบาลที่เข้ามาใหม่อายุเพียงปีเดียว...เพื่อปฏิรูปการเมือง และร่างรัฐธรรมนูญ..

ทั้งหมดนี้เพื่อขจัดความขัดแย้ง...อุดช่องไม่ให้พวกต่อต้านออกนอกกติกาได้อีกต่อไป...

ละครจบลงแล้วสมบูรณ์....ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเข้าฉากการรัฐประหารครั้งนี้....
EI
เรื่องคอรัปชั่นจะจบลงที่ไหน จบลงที่ใครโก
เรื่องคอรัปชั่นจะจบลงที่ไหน จบลงที่ใครโกงแล้วก็แล้วไปหรือเปล่า ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสอนเด็กด้วยการปฏิบัติตนให้ หน้าด้านหน้าหนาเข้าไว้ รักเงินยิ่งชีพ มือใครยาวสาวได้สาวเอาหรือเปล่า ควรพื้นฟู คุณธรรมจริยธรรม หลังการปฏิรูปด้วยไหมครับ
thanongsakr
===<br> <br> ส่วนเรื่องคอร์รัปชั่น...คณะ
===

ส่วนเรื่องคอร์รัปชั่น...คณะปฏิรูปก็ดำเนินการให้...โดยจะตั้ง ปปช. ขึ้นมา...แล้วส่งศาลฎีกาแผนกคดีการเมือง...ตามคำร้อง..ของผู้ตรวจการรัฐสภา...เพื่อมิให้ถูกนำมากล่าวหาเป็นประเด็น..ไม่จบสิ้น เพราะที่ผ่านมา สื่อ และกลุ่มต่อต้านเอาแต่เปิดประเด็น...แต่ไม่มีเรื่องใดนำไปฟ้องตามกระบวนการเลยสักเรื่องเดียว...แต่มุ่งหวังทำลายดิสเครดิตเท่านั้น...โดยพุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคล...คือนายกรัฐมนตรี...

และตอนนี้ คณะปฏิรูปก็ดำเนินการให้ โดยยุบ คตง. ให้...แล้วให้คุณหญิง จารุวรรณ ดำเนินการได้เต็มที่..ตามหน้าที่..
ก็ติดตามดูต่อไป....ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ผิด...ก็คือไม่ผิด..

หลังจากนั้นก็กลับมาดำเนินการทางการเมืองต่อไป...ภายใน 1 ปีนี้...ทุกอย่างเคลียร์..

นักการเมืองทุกคนเว้นวรรค...ไม่ใช่ทักษิณเว้นวรรค...
พรรคการเมืองยังคงอยู่..ตามปกติ...
ศาลรัฐธรรมนูญยุบ...ประเด็นเรื่องยุบพรรค...จบลงไปทั้งสองพรรคใหญ่...

สื่อถูกควบคุม...วันนี้นทุกคนเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์กับประเทศ...

สังเกตได้จากสนามบินสุวรรภูมิ...จากที่มีแต่ข่าวให้ปิดๆ..แต่วันนี้ตรงกันข้าม...ปัญหาของสนามบิน..กลับกลายเป็นว่า...ไม่มี...ทุกฝ่ายพร้อม...ด้วยอำนาจคณะปฏิรูป...มันสะท้อนว่า...สนามบินไม่ได้มีปัญหาอย่างที่ตั้งประเด็นกันจริงๆ....แต่หาเรื่อง...หลังปฏิวัติ ปธท. ยันฐานเศรษฐกิจประเทศดี..กลับกันก่อนหน้าสื่อทุบรัฐหาเรื่องว่าถังแตก...

======

แต่ที่แน่ๆ....การรัฐประหารบรรลุความสำเร็จ...เอามวลชนที่ถูกปลุกระดมกลับมาได้...แล้วค่อยให้ข้อมูลใหม่เข้าไป...ที่เคยถูกฝังชิพเอาไว้...

ล่าสุด.... 5 แกนนำเตรียมเผ่นครับ...

ข่าวล่ามาเร็ว..เพราะคดีในระหว่างการยึดอำนาจ ยังดำเนินไปอย่างเต็มที่..ทุกคดี...คราวนี้หลีกเลี่ยงยาก...บนภาวะของการบริหารในรัฐบาลที่เด็ดขาดด้วยอำนาจ...ไม่ละเว้น...
คณะปฏิรูปเข้ามาเพื่อระงับการปลุกระดม...โดยแท้.

ส่วนที่เหลือคือฉากของเกม..เพื่อให้ตายใจ...

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อความเชื่อมั่น...นายกรัฐมนตรี จะเดินสายต่างประเทศตลอด...เช่น คราวโมฆะการเลือกตั้ง...ที่ต้องออกชี้แจงเพื่อมิให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุน..เพื่อรักษากระแสเงินไม่ให้ไหลออก...

ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน...แต่ต้องไปล่วงหน้าก่อนเดินเกมรัฐประหาร...รัฐมนตรีหลายคน แบ่งไปทำหน้าที่ประชุมในเวทีต่างๆ ทั่วโลกผ่านเวทีอาเซม เวทีนาม เวทียูเอ็น และการพบนักลงทุนใน EU และสหรัฐ..ชี้แจง..สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าของประเทศนี้...ไม่ต้องตกใจ...กับการรัฐประหาร...

ซึ่งก็ได้ผล...จาก SET INDEX วานนี้ที่รายย่อยขายหมู...กองทุนต่างประเทศรับซื้อ...เงินไหลเข้ามาเพิ่ม 7 พันล้านบาท...ในวันเดียวที่เปิดตลาด...หลังรัฐประหาร...


zhuqi
zhuqi's picture
ก็ดีครับ ... คิดซะว่าเป็นละครก็ดีเหมือนก
ก็ดีครับ ... คิดซะว่าเป็นละครก็ดีเหมือนกันครับ ผมว่ามันก็น่ารักไปอีกแบบนะ "รัฐประหารแบบไทยๆ" เนี่ย ดูมันรักสงบกันดี ผมชอบครับ ไม่ว่าใครจะเป็นคนเขียนบท กำกับ หรือแสดงนำ ใครเป็นผู้ร้ายตัวเอ้ ใครเป็นพระเอกในดวงใจ ... มาถึงตอนจบที่เป็น climax ซะทีก็ดี

... Oh .. God .. Oh .... Yes .. Yes ... Democracy ... Democracy ... Yes ... Yes ... Bush ... Bush ... Yes .. Yes... Democracy ... Coup .. Coup ..
yy
<b>มีคนกระซิบบอกว่า......</b><br> <br> ช
มีคนกระซิบบอกว่า......

ช่วง ๑ ปีที่จะถึงนี้ เป็นช่วงที่น่าจะรับทำงานของราชการเป็นที่สุด ไม่ใช่เพราะว่ามีงานราชการออกมาเยอะแยะ แต่เป็นเพราะว่าการ "คอร์รับชั่น" จะต้องมีน้อยลงอย่างแน่นอน.... เหล่าสถาปนิกที่รับบริการงานราชการ แล้วต้องยอมๆๆๆๆๆๆจ่ายใต้โต๊ะเพื่อให้มีงานทำ คงจะมีความสุขมากขึ้น
.
thanongsakr
<b>สถาปนิกจ่ายใต้โต๊ะมานานเป็นยี่สิบปีแล
สถาปนิกจ่ายใต้โต๊ะมานานเป็นยี่สิบปีแล้วกระมังครับ...มันแก้ไม่ได้...ยังไงก็แก้ไม่ได้...ในระดับท้องถิ่นที่มีการกระจายอำนาจ กระจาบงบประมาณตามแผนของ องค์กรกระจายอำนาจ...ท้องถิ่นมีงบเป็นของตนเองประมาณ 30 % ของงบประมาณ...ที่เอาไปจัดสรร ใช้จ่ายเอง..เป็นเอกเทศ...

ก็ยังพบว่ามีการฮั้ว การสมยอม..กันอยู่เหมือนที่เคยเป็นมาทุกสมัย
looknarm
สวัสดีค่ะ คุณหมอ...<br> <br> ขออนุญาต qu
สวัสดีค่ะ คุณหมอ...

ขออนุญาต quote คุณหมอสักหน่อย

  • สังเกตได้จากสนามบินสุวรรภูมิ...จากที่มีแต่ข่าวให้ปิดๆ..แต่วันนี้ตรงกันข้าม...ปัญหาของสนามบิน..กลับกลายเป็นว่า...ไม่มี...ทุกฝ่ายพร้อม...ด้วยอำนาจคณะปฏิรูป...มันสะท้อนว่า...สนามบินไม่ได้มีปัญหาอย่างที่ตั้งประเด็นกันจริงๆ....แต่หาเรื่อง...หลังปฏิวัติ ปธท. ยันฐานเศรษฐกิจประเทศดี..กลับกันก่อนหน้าสื่อทุบรัฐหาเรื่องว่าถังแตก...


แหะๆ...
สงสัยต้องอ่านข่าว คตง ประกอบมั้งคะ.. กรณีทุจริตประเดิมรายแรกเลยนี่ คือ CTX กะ Raillink ค่า...

ฉะนั้น เหตุผลที่สนามบินต้องเปิดเพราะรองปลัดฯ คำรบรักษ์และ ทอท. ออกมาพูดว่าถ้าไม่เปิดจะยุ่งเพราะการเตรียมการณ์ไปแล้วที่จะเปิด ไม่ได้บอกว่าไม่มีปัญหาทุจริต น๊าค๊า..

thanongsakr
สวัสดีครับ..คุณลูกน้ำ..<br> <br> <br> ปร
สวัสดีครับ..คุณลูกน้ำ..


ประเด็น ctx แอร์พอร์ลิ้ง...การตรวจสอบเป็นหน้าที่ ซึ่งเขาทำอยู่แล้ว...แล้วเรื่องนี้ยังไม่สรุปเป็นการทุจริต...แต่เป็นการตั้งข้อสงสัย..เท่านั้น

ยังต้องรอความชัดเจน...

แต่ที่แน่.ๆ กรณี ctx อัยการสูงสุดได้หนังสือชี้แจงเป็นทางการแล้วว่าไม่พบว่ามีการทุจริตในระดับรัฐบาล หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง...นั่นคือเบื้องต้นที่เป็นทางการจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ...จากข้อกล่าวหาทางการเมืองที่เป็นประเด็นกันมา...

ส่วนจะมีไปผิดในขั้นตอนอื่นหรือไม่...อันนี้ไม่ทราบได้ว่า สตง. พบในประเด็นไหน...เพราะแถลงว่ามีประเด็น แต่ไม่เปิดเผยกับสาธารณะ...การก่อสร้างสนามบินมีเป็นร้อยสัญญา..โครงการขนาดนี้...บุคคากรที่เกี่ยวข้องมีเป็นหมื่นเป็นแสน รวมกันทุกระดับ คนที่มีอำนาจจัดซื้อก็มากมายในหลายสัญญา...ที่มีเป็นร้อยๆสัญญาจ้าง...ยังไม่นับการจัดจ้างของภาคเอกชนที่รับช่วงต่อ...อีกเป็นทอดๆ...

ถ้าจะบอกว่าโปร่งใสไม่มีเลยเรื่องทุจริต...อันนี้ผมว่าตลกครับ....มองแบบเป็นกลาง ตามข้อเท็จริง....
ไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบครับ...แต่ภาพรวมทั้งหมดมันแย่ขนาดนั้นรึปล่าว...


ส่วนการนำเสนอของสื่อต่อสุวรรภูมิ วันนี้โทนมันดีขึ้นทันตาเห็นครับ....มองไปที่ประโยชน์ประเทศ...แทนที่จะมองประเด็นอย่างหลังคารั่ว ตรงรอยต่อแผ่นกระจก...ซึ่งมีเป็นหมื่นแสนแผ่น...ล้านรอยต่อ...มันจะรั่วไม่ได้เชียวหรือ...ตอนทำก็ทดสอบไม่ได้ ก็ต้องอาศัยหน้าฝนนี่แหละครับ...แต่ก็ตีข่าวกันเหลือเกิน...จนน่าระอาใจ..thanongsakr
แล้วที่สำคัญ...คณะปฏิรูปฯ เขาดำเนินการตา
แล้วที่สำคัญ...คณะปฏิรูปฯ เขาดำเนินการตามขั้นตอนให้แน่...รอหน่อยสิครับ...อย่าพึ่งสรุป หรือด่วนสรุปว่าทุจริต.หรือว่าใครทุจริต...

กระบวนการมันยังไปไม่ถึงตรงนั้น....ทุกวันนี้มันมีแต่ข้อกล่าวหา....ร้อยกว่าข้อหา..จนมาถึงข้อหาสุดท้ายเกาะกูด...ฟาดไปครึ่งเกาะ...ว่าเข้าไปนั่น...

ตรงนี้ ผบ สส. ท่านพล.อ. เรืองโรจน์หนึ่งในคณะปฏิรูปก็ชี้แจงแทนไปแล้ว...
looknarm
ok ค่ะ <b>ไม่ด่วนสรุป</b>ก็ได้<br> <b>ไม
ok ค่ะ ไม่ด่วนสรุปก็ได้
ไม่ทุจริต ก็ไม่ทุจริต ค่ะ
เข้าใจที่คุณหมอพยายามอธิบายอยู่ค่ะ

พูดมากเด๋วเหมือน กรณี กกต. คุยๆกันอยู่ คุณหมอหายจ้อยไปเฉยเลย... แหะๆ

จาได้อยู่คุยกันนานๆไงคะ..
thanongsakr
คุณ ลูกน้ำ<br> <br> อ้าว....ไหนบอกว่าไม่
คุณ ลูกน้ำ

อ้าว....ไหนบอกว่าไม่ด่วนสรุปไงครับ...แล้วบอกว่าไม่ทุจริต..ก็ไม่ทุจริต..นี่ก็คือสรุปไปแล้ว..

เรื่อง กกต. ผมไม่อยากท้าวความ...ฟ้อง 10 เรื่อง มันก็ผิดเอาซักเรื่องจนได้..ในทางเทคนิคของกฎหมาย...มันเป็นธรรมดา..คนเราอ่านกฎหมาย และตีความต่างกัน ก็ไปจบที่ศาล...นี่คือครรลองที่ถูกต้อง....ไม่ใช่กล่าวหากันตามสวนสาธารณะ...สวนลุมพินีหรือสนามหลวง

ที่สำคัญ กกต. มีข้อมูลเชิงลึก..ที่เอามาพูดไม่ได้ เพราะเป็นคดีอยู่ แล้วศาลท่านก็ห้ามไว้...ที่ผมรู้เพราะลูกค้าที่ผมออกแบบงานให้คนหนึ่ง เป็นเพื่อนลูกสาวของ กกต. ที่เป็นหนึ่งในสามคนนั้น..

ทุกวันนี้ยังทำงานให้อยู่...ตรวจแบบกันเสร็จก็ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวเบื้องหลังของ กกต. จากลูกค้าท่านนี้...

เอาไว้คดีที่ศาลท่านจบสิ้น...แล้วคิดว่าคงจะมีการเปิดเผยในภายหลัง..เพื่อเคลียร์ความเป็นธรรมกลับคืนให้กับ กกต. ชุดเก่า....

เอาเป็นว่าเล่าให้ฟังได้แค่นี้...
looknarm
จ้า...<br> <img src=../../images/02commu
จ้า...
zhuqi
zhuqi's picture
จะรอข้อมูลเชิงลึกจากใต้ทะเล 20000 โยชน์แ
จะรอข้อมูลเชิงลึกจากใต้ทะเล 20000 โยชน์แล้วกันครับ
j333
quote <br> <br> ฟ้อง 10 เรื่อง มันก็ผิดเ
quote

ฟ้อง 10 เรื่อง มันก็ผิดเอาซักเรื่องจนได้..ในทางเทคนิคของกฎหมาย


จะสิบเรื่องหรือเรื่องเดียวก็คือผิดเเหละครับ
ไม่รู้สึกว่าแก้ตัวไปขุ่นๆ บ้างเหรอครับ ตอบอย่างนี้........
ผมไม่ได้เข้ามาดูเวปบอร์ดนานมาก แต่พอกลับมาดูอีกทีรู้สึกว่า สถาปนิกรุ่นพี่อาจเป็นที่พึ่งของรุ่นน้องไม่ได้แล้วครับ
phewalake
เอามาให้อ่านกันครับ คำสัมภาษณ์ของ อ. เสน
เอามาให้อ่านกันครับ คำสัมภาษณ์ของ อ. เสน่ห์จาก web www.manager.co.th

อดีตประธานกรรมการสิทธิฯ ชี้ทหารยึดอำนาจ เพราะสถานการณ์บังคับ แนะสื่อ-ประชาชน เกาะติดใกล้ชิดหวั่นเป็นเผด็จการ พร้อมระบุรัฐธรรมนูญปี 40 ถูกฉีกโดยรัฐบาลทักษิณ มาก่อนแล้ว ย้ำ “แม้ว” ละเมิดรัฐธรรมนูญยิ่งกว่ารัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมา ซ้ำทำลายกติกาตักตวงผลประโยชน์ ทำประชาชนตกหลุมพรางประชาธิปไตย

นายเสน่ห์ จามริก อดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความเห็นต่อการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ว่า โดยหลักการแล้วถือว่า ผิดรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ตนพูดเสมอว่าการทำรัฐประหารครั้งนี้ เป็นเพราะสถานการณ์การเมืองทั้งหมดก่อนหน้านี้บีบบังคับ จนทำให้ประชาชนไม่มีทางเลือก ที่พูดเช่นนี้ ไม่ได้เชียร์คณะปฏิรูปฯ เพราะตนเป็นเพียงคนที่ติดตามการทำงานของคณะปฏิรูปฯ จึงขอให้สื่อมวลชนและประชาชนทำหน้าที่นี้เช่นกัน

นายเสน่ห์ กล่าวต่อว่า ประชาชนไม่ควรปล่อยให้คณะปฏิรูปฯ ใช้อำนาจตามอำเภอใจ เพราะการเมืองทุกระบบในโลกนี้หากประชาชนรู้ไม่เท่าทันเกม หรือไม่มีการควบคุมตรวจสอบ ผู้อยู่ในอำนาจก็เป็นเผด็จการ ทุกคนจะต้องช่วยกันควบคุมรัฐบาล เพราะหากไม่มีคนคอยติดตามการทำงานไม่ว่าผู้ปกครองจะอยู่ในระบอบไหนก็จะเป็นเผด็จการได้

นายเสน่ห์ กล่าวอีกว่า ความจริงรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ถือว่าถูกรัฐประหาร หรือถูกฉีกมานานแล้ว ตั้งแต่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขึ้นมาบริหารประเทศ เห็นได้จากการปล่อยให้ชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาต่อต้านท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย ถูกทำร้าย แต่รัฐบาลปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวล เป็นการกระทำละเมิดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน

อดีตประธานคณะกรรมการสิทธิฯ กล่าวต่อว่า เป็นวัฒนธรรมการเมืองของผู้นำไทยที่ไม่เคยให้ความเคารพรัฐธรรมนูญ แต่รัฐบาลชุดที่แล้วเลวร้ายกว่าชุดอื่นๆ เพราะแม้จะบอกว่าได้ทำตามกติกาทุกอย่าง แต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ซ้ำร้ายกลับทำลายกติกาเพื่อตักตวงผลประโยชน์เข้าหาตัวเองจนไม่เหลือกติกาดีๆ ให้ใช้ ทำให้ประชาชนตกอยู่ในหลุมพรางของประชาธิปไตยมาเป็นเวลายาวนาน

นายเสน่ห์ กล่าวว่า ธรรมนูญชั่วคราวที่กำลังจะออกมา ควรเปิดเวทีให้มีการปฏิรูปการเมือง เน้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะอำนาจในส่วนกลางไม่มีแล้ว โดยวิธีนี้จะทำให้ลดทอนการยึดเสียงข้างมากในสภา ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ทำให้ท้องถิ่นควบคุมส่วนกลาง ป้องกันการใช้เสียงข้างมากเสวยสุข หรือหาความชอบธรรมให้กับตัวเอง เพราะต่อไปนี้เราจะหวังพึ่งอำนาจจากสภานิติบัญญัติ อำนาจตุลาการ หรืออำนาจบริหารไม่ได้ต่อไปอีกแล้ว จากนี้ไปประชาชนจะต้องเข้มแข็ง
santi
เพราะต่อไปนี้เราจะหวังพึ่งอำนาจจากสภานิต
เพราะต่อไปนี้เราจะหวังพึ่งอำนาจจากสภานิติบัญญัติ อำนาจตุลาการ หรืออำนาจบริหารไม่ได้ต่อไปอีกแล้ว จากนี้ไปประชาชนจะต้องเข้มแข็ง


คุณเสน่ห์ พูดอย่างนี้จริงๆหรือครับ.....ตายละวา
thanongsakr
ฟ้อง 10 เรื่อง มันก็ผิดเอาซักเรื่องจนได้
ฟ้อง 10 เรื่อง มันก็ผิดเอาซักเรื่องจนได้..ในทางเทคนิคของกฎหมาย


จะสิบเรื่องหรือเรื่องเดียวก็คือผิดเเหละครับ
ไม่รู้สึกว่าแก้ตัวไปขุ่นๆ บ้างเหรอครับ ตอบอย่างนี้........

เรียนคุณj333

=====

เอายังงี้มั๊ยครับ..เอาแบบงานที่คุณออกแบบมาให้ผมคอมเม้นท์มั๊ย...ผมสาบานได้เลย ถ้านั่งจับผิดทุกจุด..มันก็มีผิดอย่างน้อยๆก็จุดหนึ่งขึ้นไปหรืออาจจะมากกว่านั้น...

ทั้งที่คุณทำหน้าที่ออกแบบนั้นดีที่สุดแล้วที่ทำได้ตามหน้าที่ เงื่อนไข สถานการณ์ที่เกิดขึ้น...แต่ไม่สามารถทำให้ทุกจุดในงานนั้นมันดีทั้งหมด...คุณจะถือนั่นเป็นความผิดของคุณที่อภัยไม่ได้งั้นหรือครับ...ยังงั้นรึปล่าว..

thanongsakr
==========<br> <br> โดย: Zhuq! <br> <br>
==========

โดย: Zhuq!

จะรอข้อมูลเชิงลึกจากใต้ทะเล 20000 โยชน์แล้วกันครับ

==========

ไม่ต้องประชดหรอกครับผม...เรื่องในระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา..บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดี หรือคู่ความ...จะไปก้าวล่วงเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาไม่ได้...
zhuqi
zhuqi's picture
จริงๆ ผมค่อนข้างจะสะกิดใจกับคำว่า <b>&qu
จริงๆ ผมค่อนข้างจะสะกิดใจกับคำว่า "เทคนิคทางกฎหมาย" ครับ ถึงจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้าง แต่ก็สะกิดใจทุกครั้งที่ได้ยินเสมอ

คือถ้ากฎหมายมีช่องว่างให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเข้าไปใช้ "เทคนิค" ทำให้ใครผิดหรือถูกก็ได้นี่ ผมว่านักกฎหมายน่าจะต้องทบทวนการใช้ภาษาของตัวเองมั่งแล้วล่ะครับ

แต่การแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยการออกแบบนั้น เป็นอีกธรรมชาติหนึ่งที่แตกต่างออกไปครับ เพราะมันมีลักษณะของการให้คุณให้โทษแก่บุคคลในระดับสาธารณะที่แตกต่างกับตัวบทกฎหมายที่ใช้ในการปกครองสังคมทั้งสังคม ดังนั้น ระดับความรับผิดชอบของคนที่ออกแบบอาคาร กับคนที่ออกแบบกฎหมายจึงแตกต่างกันด้วย ... มันจึงเป็นเหตุผลที่การประกาศกฎหมายต้องมีขั้นตอนของการพิจารณาที่หลายซับหลายซ้อนกว่า ในขณะที่การออกแบบอาคารมีเพียงสถาปนิกเป็นผู้ตัดสินใจร่วมกับเจ้าของอาคารเท่านั้น

ในทางอุดมคติ ก็ต้องถือว่าทุกๆ คนจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดเสมอ เรื่องช่องว่างหรือรอยรั่วต่างๆ ถือว่าเป็นสิ่งปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ... แต่จะให้ถือเอาเรื่องหลุดๆ รั่วๆ อย่างนี้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อสังคม นั้น ก็ออกจะผิดวิสัยของผู้ที่ใฝ่ในทางดีทางเจริญทุกๆ คนนะครับ

อยากเห็นสังคมใช้ "เทคนิคในการแก้ปัญหา" ครับ ไม่ใช่มุ่งแต่จะใช้ "เทคนิคในการแก้ต่าง" หรือ "เทคนิคในการหลบเลี่ยง" กรอบของกฎหมายต้องถือเอา "ความถูกต้อง" และต้องถือว่าการปฏิบัติใดๆ ที่มีเจตนาแค่ "ไม่ผิด" เป็นการปฏิบัติที่ยังไม่สมบูรณ์ครับ
zhuqi
zhuqi's picture
<img src=../../images/02community/01webb
ตายล่ะวา ... โดนจับได้ว่าประชด พอดีครึ้มอารมณ์ไปหน่อยครับ ... ขอโทษๆ ... คราวหลังจะให้เนียนกว่านี้แล้วกันครับ
thanongsakr
<i>อยากเห็นสังคมใช้ &quot;เทคนิคในการแก้
อยากเห็นสังคมใช้ "เทคนิคในการแก้ปัญหา" ครับ ไม่ใช่มุ่งแต่จะใช้ "เทคนิคในการแก้ต่าง" หรือ "เทคนิคในการหลบเลี่ยง" กรอบของกฎหมายต้องถือเอา "ความถูกต้อง" และต้องถือว่าการปฏิบัติใดๆ ที่มีเจตนาแค่ "ไม่ผิด" เป็นการปฏิบัติที่ยังไม่สมบูรณ์ครับ

=======

เอาความจริงซิครับ...อย่าตกอยู่ในลักษณะของการเล่นคำ เล่นภาษา ตีโวหาร...

อะไรคือความถูกต้องของกฎหมาย..ก่อนที่จะใช้โวหารเปรียบเทียบตรงนั้น มันมีความเข้าใจพื้นฐานปรัชญาของกฎหมาย รัฐธรรมนูญ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องมากมาย ที่จะสรุปไปได้เช่นนั้น...ผมไม่อยากย้อนไปไกลในเรื่องนี้ แล้วเราก็คงรับรู้ต่างกัน และไม่มีพื้นฐานมากพอที่จะไปชี้ถูกผิดในเรื่องนั้น...บนฐานข้อมูลที่ต่างกัน

เอาเรื่องใกล้ตัวอย่าง กฎหมายอาคาร..มันก็ยังตีความได้ออกไปแตกต่างกัน ในวิธีการปฏิบัติของสถาปนิก...คำตอบมันมีหลายคำตอบ...การที่จะเลือกคำตอบไหน...ใครควรจะมีสิทธิที่จะกำหนด..ในการวินิจฉัยทางเลือกในการออกแบบ

ถ้าสถาปนิกต้องทำงานออกแบบบนพื้นฐานที่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรเลย..ทุกอย่างถูกล้วงลูกโดยเจ้าหน้าที่ กทม. เจ้าหน้าที่เขต มาตรวจตราในรายละเอียดในงานสถาปัตยกรรมของคุณ....ให้คุณต้องแก้ไขไปทั่วแบบงานของคุณ คุณรู้สึกอย่างไร...เจาของงานจะรู้สึกว่าคุณไม่มีเครดิต..ในการทำงาน วิ่งหาเจ้าหน้าที่เลยดีกว่า ออกแบบขออนุญาตทีเดียวจบ..ไม่เรื่องมาก

เช่นเดียวกัน กกต. ก็มีอำนาจหน้าที่ วินิจฉัย...ถ้าทุกเรื่องต้องไปถามศาลหมด...ศาลลงมาตรวจหมดต่อการตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่...เครดิตของ กกต. ตามอำนาจหน้าที่มันก็ถูกล้วงลูกในการตัดสินใจตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้.

อย่างนี้มันก็ไม่ต้องทำงานอะไรแล้ว..ให้ศาลตัดสินไปเลยจะดีกว่า...ทีเดียวจบ ศาลลงมาจัดการเลือกตั้ง เป็นผู้วินิจฉัยด้วยตนเอง..

เช่นเดียวกัน เขต หรือ กทม. ก็ออกแบบแทนสถาปนิกไปเลยจะดีกว่า...

มันก็ตรรกะเดียวกัน...ขอบเขตอำนาจหน้าที่มันต้องมี..และต้องรักษามารยาทในวิชาชีพ..เข้าใจเงื่อนไข ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น...หากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทำเช่นนั้น จะทำอย่างไร...

แต่ละคนล้วนมาเข้าใจเอาหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วทั้งนั้น..ว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้น อย่างนี้...
looknarm
อ่านคำตอบข้างบนแล้ว<br> <b>อึ้ง...ทึ่ง..
อ่านคำตอบข้างบนแล้ว
อึ้ง...ทึ่ง...
จน...เครียด...
ปายดีกว่า..


ลาล่ะค่า...
zhuqi
zhuqi's picture
ผมด้วยๆ <img src=../../images/02communit
ผมด้วยๆ เกรงใจเจ้าของกระทู้เขา เลยขออนุญาตชวนคุณหมอไปคุยกันเองที่กระทู้ใหม่ของผมดีกว่า ขอโทษที่รบกวนหน้าจอไปซะเยอะครับ
thanongsakr
เรียนคุณ YAI <br> <br> <br> ถ้ายึดหลักปร
เรียนคุณ YAI


ถ้ายึดหลักประชาธิปไตยเป็นหลัก ก็ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร...ผมก็ไม่เห็นด้วย...ชุมนุมมากี่ครั้งไม่ได้มีปัญหา เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ..ก็ทำได้ รัฐก็มีหน้าที่ดูแลผู้ชุมนุม ต่างประเทศเขาก็ไม่ต่างกัน..ไม่ปิดกั้นการแสดงออก..

แต่เผอิญว่า หนนี้ที่จะนัดกันวันที่ 20 มันมีข่าวกรองทางลับที่เชื่อแน่ว่า..จะเกิดความรุนแรงที่รัฐไม่สามารถจัดการได้..ตามข้อเรียกร้องแล้ว กะว่ามีการเผาหัวผู้ร่วมชุมนุมเต็มที่แล้วจะมีการเผาสถานที่ราชการ ซึ่งจะมีกลุ่มนำ..แล้วที่เหลือก็ตามผสมโรง...เพื่อบีบให้ทหารต้องดำเนินการเช่นเดียวกับภาพที่เกิดเมื่อพฤษภาทมิฬปี 34 ยี่ห้อจำลอง บวกโกตั๊บ...รับรองได้...นองเลือด...แล้ว sample ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการเผารถที่โรงพัก สน. พหลโยธิน..งานนี้วงในปิดข่าวเต็มที่

เพราะรู้ว่าไม่ใช่อุบัติเหตุ...แต่วันนั้นจะมีการเผาโรงพักทั่ว กทม.แต่ที่อื่นใจไม่ถึง...ตำรวจไหวตัวทัน...

ทั้งหมดนี้จะแลกกับปีแห่งมหามงคล...ไม่ได้..จึงจำเป็นครับที่ต้องหยุดการชุมนุมครั้งนี้ด้วยวิธีการนี้ แล้วจังหวะเดียวกันก็ถือโอกาสตรวจสอบ ปฏิรูป ไปเสียคราวเดียว...หยุดกิจกรรมทางการเมืองไปชั่วขณะ... 1 ปี..เพื่อความโปร่งใส..และเปิดทางให้มีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมายตามระบบ...ผิดคือผิด ถูกก็คือถูก...

แค่นั้นเองครับ...ประชาธิปไตยแบบไทยๆก็เดินต่อไป...มันอาจจะสะดุดบ้าง....

แต่ถ้า คปค. พลิกกลับมาสืบทอดอำนาจเสียเอง ก็ตัวใครตัวมัน....แต่ดูจากแถลงการณ์หลายฉบับยังไม่เห็นแววว่าจะสืบทอดอำนาจ...มาปฏิรูปจริงๆ..ในเบื้องต้นนะครับ ยังต้องรอและดูต่อไป
zhuqi
zhuqi's picture
หักห้ามใจไม่ได้ <img src=../../images/02
หักห้ามใจไม่ได้ ขอ jam อีกหน่อย

เรื่อง "เสือตัวที่ห้า" หรือตัวที่เท่าไหร่ ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลในสมัยนั้นใช้เป็น "คำชูโรง" ในทำนองว่าจะพยายามไปให้ถึง ... แต่ดูเหมือนไม่ได้เป็นเรื่องที่ยอมรับในระดับสากล เพราะเอเชียมี "เสือสี่ตัว" ที่ท้องร่วงไปเมื่อปี 2540 แถวๆ นั้น เพราะโดนฤทธิ์ต้มยำไปนิดหน่อย ... แต่อาการเบาบ้างหนักบ้าง ซึ่งพวกเขาก็ฟื้นไข้ได้เร็วกว่า เพราะพื้นฐานหลายๆ อย่างมันค่อนข้างมั่นคงแล้ว ... อย่างน้อยก็แข็งแรงกว่าพื้นฐานของประเทศเรา

เรื่องอินเดียกับเวียดนามก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับ ระบบหลายๆ อย่างของเขาค่อนข้างที่จะเอื้อให้กับโอกาสของการเติบโต ไม่ใช่เฉพาะประเด็นทางการเมืองเพียงมิติเดียวหรอกครับ

ผมกระทบที่เกิดขึ้นจากการเมืองต้องมีแน่ๆ อยู่แล้ว ถ้าทุกๆ คนมัวแต่ใช้กลังสมองมาพิพากษาประวัติศาสตร์ว่าแบบไหนดีกว่ากัน แทนที่จะเก็บมันไว้เป็นประสบการณ์แล้วหาทางทำให้ดีขึ้นๆ ต่อไปในอนาคต

"ความจริง" คือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ... ที่เกิดขึ้นไปแล้วผมเรียกว่า "ความหลัง" ทั้งนั้นแหละครับ ... แหะๆ กระเซ้าคุณหมอเรื่อง "ความจริง" อีกแล้วเรา
chathathai
ขอคุบ้างนะครับ.....ก็อย่างข้อมูลข้างบนแห
ขอคุบ้างนะครับ.....ก็อย่างข้อมูลข้างบนแหละครับว่าเรามีการรัฐปะหารปละปฏิวัติกันมาก็มากอยู่ ผมแปลกๆตรงที่ทำไมต้องรัฐประหาร?ปฏิวัติ? กัน......เลยถามตัวเองว่าระบบที่เราใช้อยู่นี้นะมันเหมาะแก่ประเทศไทยหรือไม่.....
สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกษัตริย์มาเป็นระบบประชาธิปไตยแบบมีรัฐบาลบริหารประเทศเนี๊ย ถามหน่อยเถอะ เวลาคนที่มันบริหารประเทศพังคนที่มาจากสถาบันเดียวกันทะเลาะกันเนี๊ย ใครเป็นแก้ปัญหาแทบทุกครั้ง..................ในหลวงของเราทั้งนั้น
ผมเลยคิดว่าบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนระบบการปกครองแบบในหลวงพระราชทาน นายก ลงมาบริหารประเทศน่าจะดีนะ เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่ ในหลวงท่านเลือกใช้ แต่ละคนเป็นคนเก่งๆทั้งนั้น
..........ผมก็ไม่รู้ว่าควรเรียกระบบอะไร แค่รู้สึกว่าอะไรที่มาจากในหลวง เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละ
คงไม่แปลกอะไรใช่ไหมถ้าเราจะกลับไปอยู่ในระบบเก่า ระบบกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาอย่างช่วงเวลาที่ผ่านมาอีก.................

*** เป็นแค่ความรู้สึกนะครับมิใช่เพื่อปลุกระดมอะไร....ยังไงเราก็ต้องทำงานอยู่กับการะดาษดินสอและคอมฯ เหมือนเดิมนั้นแหละ....................