home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

เรื่องการสอบเข้ารับราชกาล การสอบ กพ. ว่าใช้ใบ กส. แทน ภาค ก ได้หรือเปล่าวครับ

2 posts / 0 new
Last post
compilai
เรื่องการสอบเข้ารับราชกาล การสอบ กพ. ว่าใช้ใบ กส. แทน ภาค ก ได้หรือเปล่าวครับ

เรื่องการสอบเข้ารับราชกาล การสอบ กพ.ขอถามผู้รู้ว่า จริงหรือเปล่า ว่าคนที่จบวิศวกร ไม่แน่ใจว่าโยธา หรือเปล่า และมีใบ กว. แล้ว เค้าบอกว่าไม่ต้องสอบภาค ก. เพราะถือว่า คุณวุฒิ ผ่านภาค ก. แล้ว ถ้ามีสอบภาคข. ให้เอาวุฒิ วิศวกรรมศาสตร์ ไปยื่นสมัครสอบภาค ข. ได้เลย เนื่องจากเพื่อนเราที่จบวิศวะโยธา บอกมา แต่ถ้าเป็นของเรา สถาปนิก จะเอา ใบ กส ไปแทนคุณวุฒิ ผ่านภาค ก.ได้หรือเปล่าครับมีใครตอบได้บ้างครับ ฝากถามทางสมาคมด้วยครับ ถ้าเป็นไปได้จะได้เยียมเลยครับ เพราะอยากกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วนะครับ เพื่อกลับไปพัฒนา ชนบทเป็น ช่างโยธาอยู่ อบต

compilai
การสอบภาค ก ของ ก.พ. เป็นภาคความรู้ทัวไป
การสอบภาค ก ของ ก.พ. เป็นภาคความรู้ทัวไปของการรับราชการ ซึ่งถ้าเราจะรับราชกาลต้องเข้าสอบของ ก.พ. ก่อน ในภาค ก แล้วจึงเข้าสอบในภาค ข (ความรู้เฉพาะด้านของวิชาชีพเช่นเรื่องของ การก่อสร้างถ้าป็นของสถาปนิก) พอสอบผ่านภาค ข ก็สอบภาค ค คือการเข้าสัมพาส wwwของกพ http://www.ocsc.go.th ขอเรียนผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ตอบด้วยนะครับมึดแปดด้านจริงๆๆการสอบ ก.พ. ก็สอบไม่เยอะ สองปีสอบที่นะครับ