home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

การประมาณราคาก่อสร้างในอาคารแต่ละประเภท

7 posts / 0 new
Last post
Dream_arch
การประมาณราคาก่อสร้างในอาคารแต่ละประเภท

การประมาณราคาก่อสร้างในอาคารแต่ละประเภท ปัจจุบันมีราคาอยู่ที่เท่าไรต่อตารางเมตรครับ? ใครทราบช่วยบอกที

1. คิดเฉพาะส่วนงานสถาปัตย์ (ไม่รวมinterior landscapeและงานระบบ) ราคาเฉลี่ยต่อ ตรม. ของอาคารแต่ละประเภทต่างกันยังไงครับ เช่น บ้านพักอาศัย อาร์พาทเมนต์ คอนโด ที่จอดรถ อาคารสำนักงาน

2. หากอาคารมีที่จอดรถ 3 ชั้น และห้องพัก 5 ชั้นเราต้องแยกส่วนในการคิดราคาหรือไม่ หรือเราคิดราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรเลย?

3. อาคาร 2 ประเภทนี้ราคาเท่ากันหรือไม่ (ไม่รวมลิฟท์)
A: อาคารชั้นเดียวพื้นที่ใช้สอย 4,000 ตรม.
B: อาคาร 4 ชั้น ชั้นละ 1,000 ตรม.

4. ถามท่านผู้มีประสบการณ์ว่าเวลาเสนอค่าแบบกับลูกค้า (จาก%ของค่าก่อสร้าง) แต่พอผู้รับเหมาเสนอราคามาแพงกว่าที่เราคิด (เนื่องจากราคาวัสดุขึ้น หรือปัจจัยอื่นๆ) ทำให้ดูเหมือนว่าเราได้รับค่าแบบน้อยกว่าที่ควรจะเป็น จะมีวิธีแก้ยังไงครับ?

ขอบคุณครับ

nuu_eng_ka
ลองดู ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.25
ลองดู ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2549
โดย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
เป็นข้อมูลเบื้องต้น นะคะ

http://www.thaiappraisal.org/Thai/Value/Value1.htm


.
Dream_arch
ขอบคุณ คุณ"นู๋เองค่ะ" ครับข้อม
ขอบคุณ คุณ"นู๋เองค่ะ" ครับข้อมูลได้ประโยชน์มากเลยครับ
thanongsakr
<i>1. คิดเฉพาะส่วนงานสถาปัตย์ (ไม่รวมint
1. คิดเฉพาะส่วนงานสถาปัตย์ (ไม่รวมinterior landscapeและงานระบบ) ราคาเฉลี่ยต่อ ตรม. ของอาคารแต่ละประเภทต่างกันยังไงครับ เช่น บ้านพักอาศัย อาร์พาทเมนต์ คอนโด ที่จอดรถ อาคารสำนักงาน

จากข้อมูลเบื้องต้น ตาม คห. 1 นำไปแยกหาสัดส่วนระหว่าง งานสถาปัตย์ : งานโครงสร้าง : งานระบบอาคาร ของอาคารแต่ละประเภท แล้วมาเปรียบเทียบครับ..เช่นกรณีบ้านพักอาศัย สัดส่วน 70:25 :5

เมื่อเป็นอาคารสูง ซ้อนชั้นมากๆ หรืออาคารขนาดใหญ่ ราคาเฉลี่ยต่อพื้นที่จะสูงขึ้น สัดส่วนของโครงสร้างและงานระบบก็จะขยับเพิ่มขึ้นตาม สัดส่วนของงานสถาปัตยกรรมก็จะลดลง
thanongsakr
<i>2. หากอาคารมีที่จอดรถ 3 ชั้น และห้องพ
2. หากอาคารมีที่จอดรถ 3 ชั้น และห้องพัก 5 ชั้นเราต้องแยกส่วนในการคิดราคาหรือไม่ หรือเราคิดราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรเลย?


ก็น่าจะแยกครับ เพราะประเภทมันต่างกัน detail ของประเภทงานก็ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
thanongsakr
<i>3. อาคาร 2 ประเภทนี้ราคาเท่ากันหรือไม
3. อาคาร 2 ประเภทนี้ราคาเท่ากันหรือไม่ (ไม่รวมลิฟท์)
A: อาคารชั้นเดียวพื้นที่ใช้สอย 4,000 ตรม.
B: อาคาร 4 ชั้น ชั้นละ 1,000 ตรม.


ไม่ได้ระบุประเภทอาคาร ก็ระบุอยากครับ หากการใช้งานทั่วไป ไม่มีอะไรพิเศษขนาดความสูงไม่ต่างกัน งานระบบกับงานโครงสร้างแทบจะไม่มีผลต่างมากนัก

แต่ถ้าเป็นอาคารบางประเภทโดยเฉพาะอาคารช่วงพาดกว้าง เช่น อาคารจอดรถ ห้างสรรสินค้า โกดัง..พวกนี้ถ้านำไปเปรียบเทียบตาม Aและ B ก็ต่างกันแน่นอน..
thanongsakr
<i>4. ถามท่านผู้มีประสบการณ์ว่าเวลาเสนอค
4. ถามท่านผู้มีประสบการณ์ว่าเวลาเสนอค่าแบบกับลูกค้า (จาก%ของค่าก่อสร้าง) แต่พอผู้รับเหมาเสนอราคามาแพงกว่าที่เราคิด (เนื่องจากราคาวัสดุขึ้น หรือปัจจัยอื่นๆ) ทำให้ดูเหมือนว่าเราได้รับค่าแบบน้อยกว่าที่ควรจะเป็น จะมีวิธีแก้ยังไงครับ?


ถ้าตามมาตรฐานทั่วไป ปกติงวดสุดท้ายก็แปรผันตามได้ ก็ไปหักกลบ ลบ เพิ่มกันไป แต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะเหมาไปในราคากลางที่ตกลงกัน เกินหรือต่ำก็ยกประโยชน์ไป..ถ้าไม่อยากเรื่องมาก

กรณีอย่างงานของผู้รับเหมางานราชการ หากระยะเวลามันเนิ่นนาน มีผลกระทบด้านดัชนีราคาสินค้า ราคาน้ำมัน..ก็จะมีตัวคูณปรับราคาตามสูตรค่า K ของงานรับเหมา..การคิดราคากับงานที่มีระยะเวลานานๆก็อาจจะปรับด้วยวิธีการเดียวกัน