home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

หนังสือสัญญาตกลงว่าจ้างออกแบบ สถาปัตยกรรม กับการติดอากรแสตมป์

8 posts / 0 new
Last post
tc
หนังสือสัญญาตกลงว่าจ้างออกแบบ สถาปัตยกรรม กับการติดอากรแสตมป์

ปกติใช้ เอกสารมาตรฐานของสมาคม ทำหนังสือสัญยาและไม่เคยสนใจว่าต้องมีอากรณ์แสตมป์ เพระ เคยเชื่อว่า หากมีลายมือของทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  ในหนังสือสัญยา ถือว่าหนังสือนั้น มีผลบังคับทางกฎหมายจนมาวันนึง ....มีผู้รู้ ทักว่า  หนังสือ สัญญาใดๆต้องติดอากรณ์สแตมป์ด้วยนะเรียนถามพี่พี่ ดังนี้ครับ1 หนังสือสัญญาตกลงว่าจ้างออกแบบ ต้องติดอากรณ์แสตมป์ หรือไม่ อย่างไร2 ผมถามรุ่นพี่ แกบอกว่า  มีลายมือทั้งสองฝ่าย ก้อถือว่าเป็นใช้ได้ แล้ว ครับ มีผลทาง กฎหมาย  จริงหรือไม่ครับ3 พี่พี ที่ทำงานกับลูกค้าต่างชาติ เช่น จีน ฝรั่ง ลาว เขมร  การทำหนังสือสัญญา พี่พี่มีวิธีการมีหลักการณ์อย่างไร ครับ ทั้งในเรื่อง การใช้ภาษา ทั้งเรื่อง อากรแสตมป์4 ผมเป็น สถาปนิก มา มากกว่า 10 ปี มัก จะมี ข้อ เสียเปรียบ และ ยอมๆกันไป เมื่อต้องพูดถึงสัญญา ถือ ว่าเป็น จุดอ่อ่น ถึงปัญญาอ่อ่น ของ สถาปนิก เท่าที่ รู้ๆมา  สมาคม ช่วย ด้วยครับ( ไม่รู้เหมือนกัน ว่า จะให้ช่วยอย่างไร)ขอบคุณ พี่พี่ ครับ 

kobcanopy
ไม่ทราบเห

ไม่ทราบเหมือนกันครับ แต่ลองไปหาในอินเตอร์เน็ต ก็บอกว่า ตราสารที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ มันอ้างอิงอะไรไม่ได้ในทางแพ่ง แต่ก็ยังงงเหมือนกัน เพราะว่าลองหาว่า ตราสารมีอะไรบ้าง ยังหาไม่เจอ ใครรู้ช่วยด้วยก็ดีครับ ขอร่วมสงสัย

winyou
winyou's picture
ที่ปฏิบัต

ที่ปฏิบัติกันตอนนี้ เฉพาะที่ผมเกี่ยวข้องอยู่ถ้าทำในรู้ของสัญญาว่าจ้าง อย่างเป็นเรื่องเป็นราว ก็ต้องติดอากรครับร้อยละเท่าไรจำไม่ได้ครับ เดี๋ยวจะไปค้นมาให้ส่วนใบอนุมัติให้ดำเนินการจากข้อเสนอค่าบริการออกแบบไม่ได้ติดอากรครับรู้เท่านี้ครับ ถ้ามีเวลาจะไปถามจากผู้รู้มาให้ครับ

kobcanopy
ขอบคุณครั

ขอบคุณครับ ท่านวิญญู แต่ผมเคยมีคดีความแพ่ง ศาลท่านก็เอาสัญญาที่เคยทำกับลูกค้า ไม่ได้ติดอากรแต่อย่างไร มาเป็นหลักฐานก็เลยงงเล็กน้อยครับ

aht7
อันนี้นอก

อันนี้นอกเหนือประเด็นครับผมทำหนังสือมอบอำนาจในการเป็นตัวแทนเจ้าของอาคารในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยในรายละเอียดเป็นข้อๆดังต่อไปนี้1.เป็นตัวแทนในการเซ็นรับรองเอกสารที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร2.เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยรายละเอียดดังกล่าวต้องติดอาการแสตมป์จำนวน 30 บาท ครับสำหรับเทศบาลแห่งหนึ่งส่วนอีกเทศบาลอีกแห่งทำหนังสือเหมือนกันทั้งหมดเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ต้องติดอากรแสตมป์ ผมก็งงอยู่ครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาคิดว่าแล้วมาตรฐานที่ถูกต้องมันอยู่ตรงไหนโดยที่รายละเอียดเหมือนกันแต่ผู้ตรวจสอบแต่ละคนมาตรฐานไม่เท่ากัน 

tarkoon
อากรแสตมป

อากรแสตมป์ต้องติดประกอบตามสัญญาอยู่แล้ว การไม่ติดย่อมเป็นช่องว่างให้มีการโต้แย้งภายหลัง และอาจถูกปรับจากกรมสรรพากรได้เมื่อถูกตรวจสอบภายหลัง จะทำสัญญาก็ปรึกษาทนายกันบ้างก็ดีครับ ถ้าทางสมาคมหรือสภา เข้ามาดูแลบ้างก็คงจะดีครับการฟ้องศาล ถ้านำสืบได้ว่ามีการส่งมอบงานและชำระเงิน ย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาของการว่าจ้างครับข้อเสียเปรียบในการทำงานของสถาปนิก มีแน่นอน เราทำงานเสร็จ ส่งมอบให้ลูกค้าแล้วถึงได้รับชำระเงินภายหลัง การถูกปฎิเสธการชำระเงินเกิดขึ้นได้เสมอครับ หลาย ๆ ท่านน่าจะมีประสบการณ์กันบ้างตามสมควร

BLISSFULL
รู้สึกว่า

รู้สึกว่า 1000 /1 บาทครับ  ถ้าเยอะๆ  ต้องไปซื้อ เหมือนเช็ค อะครับ ใช้แทนกัน  ได้ครับ เท่าที่รู้เคร่าๆ ก็เท่านี้ครับ

BLISSFULL
แก้ใขครับ 

แก้ใขครับ  อากรสแตมป์  1 บาทต่อ1000  บาทครับ   ถ้ามูลค่าเยอะๆ ก็ไปจ่ายอากร แล้วเอาใบเสร็จแนบไปด้วยครับ ผู้รู้เขาบอกมา