home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปี 2551 ได้แก่...

9 posts / 0 new
Last post
phewalake
ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปี 2551 ได้แก่...

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติมี 3 สาขา ดังนี้1. สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก (จิตรกรรม)2. สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายอดุล จันทรศักดิ์3. สาขาศิลปะการแสดง มีผู้ได้รับยกย่อง 5 คน ได้แก่     ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)     นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว (นาฏศิลป์-โขน)     พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง (ดนตรีสากล)     นายศิริ วิชเวช (คีตศิลป์)     นายกรีพงศ์ เทียมเศวต หรือสรพงศ์ ชาตรี (นักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)4   ส่วนสาขาศิลปสถาปัตยกรรม ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 หลักเกณฑ์ใหญ่ ดังนี้ เป็นผู้มี ความ รู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะแขนงนั้น เป็นผู้มีคุณธรรม มีผลงานที่ยังประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ ได้รับรางวัลหรือเกียรติคุณระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  เอ.....ไม่ทราบว่าตอนนี้ในวงการสถาปัตยกรรมบ้านเรานี้ มันขาดแคลนสถาปนิกมีคุณสมบัติดังกล่าวขนาดนั้นเลยหรือครับ ในความเห็นของผมก็เห็นมีอีกตั้งหลายท่าน (เอาแค่ผู้ที่ให้ความรู้ใน webboard นี้ ในความเห็นของผม ก็มีผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้นครบถ้วนอยู่อย่างน้อย 1 ท่าน...)ไม่ทราบว่าคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับ  โดยส่วนตัวพอทราบว่าไม่มีสถาปนิกท่านใดได้ในปีนี้แล้วอดรู้สึกแปลกๆ ไม่ได้...

Kongk
... 

...  ไม่มีความคิดเห็นดีกว่า

SEIM
ครับคุณ

ครับคุณ Phewalake ... รู้สึกแปลกๆนะครับ  ทำไมหนอ ?แต่ลองมองในแง่ดี อาจจะกลายเป็นว่า  ต่อไปนี้หากท่านใดได้รับคัดเลือกก็จะเป็นการแสดงว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนจริงๆ ... ไม่ใช่ว่า ได้กันง่ายๆทั่วๆไป หรือเป็นรางวัลโหลๆ ... (มองในแง่ดีแบบสุดๆไปเลย) ไม่ทราบว่ามีท่านใดทราบเกณฑ์การพิจารณาว่าเป็นอย่างไรบ้างไหมครับมีการเสนอชื่อโดยศิลปินแขนงนั้นๆเอง หรือคณะกรรมการคัดเลือกกันมาเอง ... หรืออย่างไรกันบ้าง ....รบกวนเล่าให้ฟังเพื่อเป็นวิทยาทานครับ ส่วนคุณ Kongk ถ้าคิดว่า "ไม่มีความเห็นดีกว่า" ... แล้วไม่แสดงความคิดเลย  ก็เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วครับ  ... แปะ แปะ (เสียงปรบมือให้)

looknarm
ศิลปินแห่

ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม ไม่ได้มีทุกปีค่ะ.. บางปีอาจมีสถาปนิกได้เป็นศิลปินแห่งชาติจริง แต่เป็นสาขาทัศนศิลป์

3 ปีที่มาแล้วนี่ ก็ไม่มีนะคะ..อ.กฤษฎา และ อ.เดชา ได้สาขาทัศนศิลป์, ปีโน้นไม่มีเหมือนกัน ดูรายชื่อได้ที่ wikipedia ค่ะ ส่วนเกณฑ์นั้น เป็นการเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาค่ะ มีคุณสมบัติ และ หลักเกณฑ์การคัดเลือก

 

คุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ 7 ประการ คือ

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และยังมีชีวิตอยู่ในวันตัดสิน
 2. เป็นผู้มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะแขนงนั้น
 3. เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะแขนงนั้นจนถึงปัจจุบัน
 4. เป็นผู้ผดุงและถ่ายทอดศิลปะแขนงนั้น
 5. เป็นผู้ปฏิบัติงานศิลปะแขนงนั้นอยู่ในปัจจุบัน
 6. เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความรักในวิชาชีพของตน
 7. เป็นผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกจำแนกศิลปินแห่งชาติออกเป็น 4 สาขาคือ

 • สาขาทัศนศิลป์
 • สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม
 • สาขาศิลปะการแสดง
 • สาขาวรรณศิลป์ 

._\\|//_
.(' . . ')
O-(_)-O
Look-Narm

kobcanopy
ถึงคำตอบจ

ถึงคำตอบจะดูกวน แต่ตั้งใจตอบจริง ๆ นะครับืคือ ได้ก็คือได้ ไม่ได้ก็คือไม่ได้ จะทำยังไงมันก็ไม่ได้ คุณ Phewalake เห็นว่ามีท่านหนึ่งน่าจะผ่านคุณสมบัติ แต่คุณ Phewalake ไม่ได้เป็นกรรมการตัดสิน ถ้่าคุณเป็นกรรมการ สถาปนิกท่านนั้นก็น่าจะได้แต่กรรมการท่านไม่เห็นว่าจะมีใครได้ ท่านก็ไม่ได้ให้ใคร ผลการตัดสินขัดแย้งกับสายตาประชาชนไงครับ มันเกิดขึ้นได้คราวนี้ก็ต้องถามว่าใครเป็นกรรมการใช่ใหม คัดเลือกกรรมการกันยังไง อันนี้ผมไม่ทราบครับ  

Kongk
เรียนคุณ

เรียนคุณ seim จริงๆ แรกพิมพ์ มีเป็นตัวความคิดเห็นออกแล้ว  แต่กลับมา "ลบออก" ก็เลยกลายเป็นไม่มีความคิดเห็นไป...  กลัวรับกันไม่ได้... กับความคิดเห็น เพราะผมบอกตรงๆ... ถ้าเป็น อย. (อาหาร และยา) น่าจะเป็นอย่างงั้น

SEIM
ครับ 

ครับ  ดีแล้วครับ  แปะ แปะ

Kongk
อ่านแล้วซ

อ่านแล้วซิท่า... พูดทำนอง ดีแล้วครับ... ดีแล้วครับ...  มันแฝงอะไรที่ไม่ใช่ดีน่ะครับ คล้าย ๆ ป้าย "ห้ามทิ้งขยะ" มันก็จะแฝงบอกว่า "ที่ที่นั่นมีคนมาทิ้งขยะ"

SEIM
ป่าวครับ

ป่าวครับ ยังไม่ได้อ่านอะไรเลย เข้ามาก็เห็นว่า "...  ไม่มีความคิดเห็นดีกว่า"  ไปแล้ว แค่ดีใจที่คุณ Kongk ยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีในการอยู่ร่วมสังคมหมู่มาก ... ผมเองยังทำไม่ได้เลยเลยดีใจด้วยครับ กลับเข้ากระทู้ ...ขอบคุณพี่ลูกน้ำที่เล่าเนื้อหาให้ฟังครับ ... พอจะเข้าใจขึ้นบ้างแล้ว