home |  link |  webboard |  job |  sitemap |  shopping cart 

ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 06 - 08 เมษายน พ.ศ. 2552 | ม.ศรีปทุม'สุดเจ๋ง เปิดป.โทสาขาใหม่ บริหารงานก่อสร้าง

'ม.ศรีปทุม'สุดเจ๋ง เปิดป.โทสาขาใหม่ บริหารงานก่อสร้าง
ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 06 - 08 เมษายน พ.ศ. 2552

คลิกดูคลิป>>

 
          คณะสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรใหม่ "การบริหารงานก่อสร้าง" เจาะกลุ่มเป้าหมายวิศวกร สถาปนิก และผู้มีประสบการณ์ในแวดวงก่อสร้างหรืออสังหาฯ นาน 2 ปี ดึง "ต่อตระกูล ยมนาค" อดีตนายก ว.ส.ท.นั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการหลักสูตร และมืออาชีพในวงการเป็นอาจารย์
          พลเอกเสรี พุกกะมาน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ในระดับ "ปริญญาโท" สาขาวิชา "การบริหารงานก่อสร้าง" หรือ Master of Science      program in Construction Management (M.S.CM) สำหรับวิศวกร สถาปนิก หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ แต่มีประสบการณ์ทำงานในแวดวงก่อสร้างหรืออสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (พิจารณาเป็นรายๆ) เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็น Construction Management (CM) หรือ "ผู้บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง" โดยได้เชิญบุคลากรมืออาชีพในแวดวงวิศวกรรม สถาปัตย์ และก่อสร้างมาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและเป็นอาจารย์
          อาทิ นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ผู้บุกเบิกงานด้านที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง, นาย   พลพัฒ กรรณสูต นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย, นายประสงค์ ธาราไชย นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.), นายชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว ประธานกรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ฯลฯ โดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค อดีตนายก ว.ส.ท.เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
          รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค กล่าวว่า วิชาบริหารงานก่อสร้างจะเน้นการเรียนการสอนในเชิง "การบริหารจัดการ" มากกว่าด้านวิชาการหรือเทคนิค เพื่อให้ผู้จบการศึกษามีความสามารถด้านงานก่อสร้างตั้งแต่จุดเริ่มต้น คือการวิเคราะห์ว่าในที่ดินแต่ละแปลงมีศักยภาพเหมาะกับการพัฒนาโครงการ   รูปแบบใด ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ   ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
          ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรก 30 คน แยกเป็นแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข. (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์) ใช้เวลาเรียน 2 ปี  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 แสนบาท เปิดภาคเรียนรุ่นแรกเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2552 นี้
          "โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้ายังต้องการบุคลากรด้าน CM จำนวนมาก เพราะเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง เท่าที่ทราบ   หากเป็น CM ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมานาน 5 ปี จะได้รับเงินเดือนค่อนข้างสูงอย่างน้อยก็น่าจะมีรายได้ต่อเดือน 5 หมื่นบาทขึ้นไป"